O nás

OTVORILI SME DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

VIKTÓRIA CENTRUM SALA  o.z.

Dolná 524/1, 927 01 Šaľa

 

1. Októbra sme otvorili  DENNÝ STACIONÁR pre seniorov.

V budove Tropicana v Šali od prvého októbra čakáme Vašich rodinných príslušníkov vo veľmi príjemnom a pohodlnom prostredí na rozlohe 250 m2. /výťah a bezbarierový vstup/

 

Naša služba

Denný stacionár pre seniorov je sociálna služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná fyzickej osobe, ktorá dovršila dôchodkový vek a je odkázaná na inú pomoc v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.

Naši rodičia či starí rodičia si zaslúžia tráviť čas dôstojne a na úrovni, v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi

 

Poskytujeme:

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

-sociálne poradenstvo

-sociálna rehabilitácia

-stravovanie /celodenná strava – podľa potreby/

-pracovná terapia

-záujmová činnosť

-dohľad nad užívaním liekov

-inštitucionálne a sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom

-poskytovanie podmienok pre zamedzenie osamelosti a ageizmu v spoločnosti

-prehľad o pohybe klientov

-stravovací a pitný režim pre klientov

-vykonávanie pohybového režimu

-napomáhanie rozvíjania spoločenského a kultúrneho života klientov